Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande

Syftet med webbplatsen är att ge användarna en lättanvänd och tillgänglig webbtjänst som både till strukturen och utseendet ska vara tydlig och som ska vara lätt att använda med skärmläsare eller något annat redskap. LMJ har åtagit sig att garantera att dess webbplats och mobilapp är tillgängliga i enlighet med de nationella lagar (till exempel Lag om tillhandahållande av digitala tjänster) där kraven i EU-direktivet 2016/2102 har införlivats.

Webbplatsens och appens överensstämmelse

Webbplatsen och appen följer AA-nivån för kriterierna 2020 WCAG 2.1 så tjänsterna är överensstämmande och det bör inte förekomma något otillgängligt innehåll på webbplatsen.

Feedback

För att kunna förbättra webbplatsen tillgänglighet tar vi gärna emot feedback, frågor och förbättringsförslag på info@lmj.fi.